Butir-Butir Pancasila: Penjabaran Lima Sila Pancasila


Tanggal 01 juni sebagai hari lahir Pancasila, mari kita buka buka lagi butir butir Pancasila yang asli biar nanti kalo jadi pemimpin tidak terpengaruh oleh  ldiologi KOMUNIS dan ideologi lain,

Butir - butir Pancasila harus terus kita ingatkan kepada generasi Indonesia.
Mari kita hafalkan dan kita amalkan utk NKRI, PANCASILA yang beradab, PANCASILA yang bermartabat, semoga bermanfaat


Sekedar mengingatkan _IDEOLOGI NEGARA KITA_ :

Mengingat pelajaran PMP dan P4" Butir-butir Pengamalan
   Pancasila "

5 (lima) asas dalam Pancasila dijabarkan menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila.

ini ditetapkan dalam Ketetapan MPR No. II/MPR/1978 tentang Ekaprasetia Pancakarsa.

Butir-butir atau penjabaran Nilai-nilai Pancasila

1. BUTIR-BUTIR SILA PERTAMA 
     KETUHANAN YANG 
     MAHA ESA.


     1). Percaya dan Takwa 
          kepada Tuhan YME
          sesuai dgn agama 
          dan kepercayaan 
          masing-masing 
          menurut dasar 
          kemanusiaan yang 
          adil dan beradab.
     2). Hormat- menghormati dan
          bekerjasama antar 
          pemeluk agama &   
          penganut2 
          kepercayaan yang 
          berbeda-beda shg 
          terbina kerukunan   
          hidup.
      3). Saling hormat 
           menghormati 
           kebebasan 
           menjalankan 
           ibadah sesuai dgn  
           agama dan 
           kepercayaannya.
       4). Tdk memaksakan 
            suatu agama dan 
            kepercayaan kpd 
            orang lain.

2. BUTIR-BUTIR SILA KEDUA 
     KEMANUSIAAN YANG 
     ADIL DAN BERADAB


     1). Mengakui 
          persamaan derajat 
          persamaan hak dan
          persamaan 
          kewajiban antara 
          sesama manusia.
     2). Saling mencintai 
          sesama manusia.
     3). Mengembangkan 
          sikap tenggang   
          rasa.
      4). Tdk semena mena
           thd orang lain.
      5). Menjunjung tinggi 
           nilai kemanusiaan.
      6). Gemar melakukan 
           kegiatan 
           kemanusiaan.
      7). Berani membela 
           kebenaran dan 
           keadilan.
      8). Bangsa Indonesia 
           merasa dirinya sbg
           bagian dari seluruh
           umat manusia, krn 
           itu kembangkan 
           sikap hormat-
           menghormati dan 
           bekerjasama dgn 
           bangsa lain.

3. BUTIR-BUTIR SILA KETIGA 
     PERSATUAN 
     INDONESIA


     1). Menempatkan 
          kesatuan, 
          persatuan, 
          kepentingan, dan 
          keselamatan 
          bangsa dan negara 
          di atas kepentingan
          pribadi / golongan.
     2). Rela berkorban utk  
          kepentingan 
          bangsa dan negara.
     3). Cinta Tanah Air dan 
          Bangsa.
     4). Bangga sbg Bangsa
          Indonesia dan ber -
          tanah Air Indonesia
     5). Memajukan per -  
          pergaulan demi 
          persatuan dan 
          kesatuan bangsa 
          yg ber Bhinneka 
          Tunggal Ika.

 4. BUTIR-BUTIR SILA KEEMPAT : 
      KERAKYATAN YG Di 
      PIMPIN OLEH HIKMAT
      KEBIJAKSANAAN 
      DALAM    
      PERMUSYAWARATAN
      PERWAKILAN.


     1). Mengutamakan 
         kepentingan Negara
         dan masyarakat.
     2). Tidak memaksakan 
          kehendak kepada 
          orang lain.
     3). Mengutamakan 
          musyawarah dalam
          mengambil   
          keputusan untuk 
          kepentingan 
          bersama.
     4). Musyawarah untuk 
          mencapai mufakat 
          diliputi semangat 
          kekeluargaan.
     5). Dengan itikad baik 
          dan rasa tanggung 
          jawab menerima &  
          melaksanakan hsl   
          musyawarah.
     6). Musyawarah 
          dilakukan dgn akal 
          sehat & sesuai dgn 
          hati nurani yang.     
          luhur.
     7). Keputusan yg di 
          ambil hrs dpt diper-
          tanggung jwbkan 
          secara moral kpd 
          Tuhan Yang Maha 
          Esa, menjunjung 
          tinggi harkat dan 
          martabat manusia 
          serta nilai-nilai ke 
          benaran dan 
          keadilan.

5. BUTIR-BUTIR SILA KELIMA: 
     KEADILAN SOSIAL 
     BAGI SELURUH 
     RAKYAT INDONESIA


     1). Mengembangkan 
          perbuatan  luhur
          yg mencerminkan
          sikap dan suasana 
          kekeluargaan dan 
          gotong-royong.
     2). Bersikap adil.
     3). Menjaga  
         keseimbangan 
         antara hak dan 
         kewajiban.
    4). Menghormati hak-
         hak orang lain.
    5). Suka memberi 
         pertolongan kepada 
         orang lain.
    6). Menjauhi sikap 
         pemerasan thdp 
         orang lain.
     7). Tdk bersifat boros.
     8). Tdk bergaya hidup 
          mewah.
     9). Tidak melakukan 
          perbuatan yang 
          merugikan 
          kepentingan umum.
   10). Suka bekerja keras.
   11). Menghargai hasil 
          karya orang lain.
   12). Bersama-sama 
          berusaha 
          mewujudkan 
          kemajuan yang 
          merata dan 
          berkeadilan sosial.

Demikian Butir-butir atau penjabaran Nilai-nilai Pancasila yang Perlu di pelajari dan di amalkan kembali, mari kita hidupkan kembali PMP dan P4 di tanah air INDONESIA

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel